Spierziekten

Er zijn ruim 600 verschillende soorten van spierziekten. Deze verschillende aandoeningen kennen natuurlijk allerlei problemen wat betreft seksualiteit. In algemeenheid is geldende dat het in veel gevallen gaat om de praktische beperkingen, veroorzaakt door verlamming en beperkte energie.
Maar het kan ook gaan om verminderde lustgevoelens, verandering van persoonlijkheid, depressiviteit.
Er is op moment weinig specifieke informatie op internet beschikbaar waar we u naar kunnen verwijzen. De Rutgers-Nisso groep is momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website waar Handicap en Spierziekte aanbod komen. Zodra er meer bekend is over de website, dan zullen wij dat hier vermelden.

Voor algemene informatie over spierziekten verwijzen wij u naar www.vsn.nl