Aditi Seksualiteit en Handicap Vlaanderen

aditiDe Raad van Beheer van Aditi vzw bestaat uit 12 leden. We zijn een zeer diverse groep van mensen die momenteel op vrijwillige basis werken. Met divers bedoelen we dat de leden uit verschillende provincies van Vlaanderen komen en met een verschillende achtergrond. Zo vertegenwoordigen enkele mensen gebruikersorganisaties, anderen zijn werkzaam binnen de zorgsector en werken als directie, stafmedewerker of begeleider o.a. met mensen met een fysische beperking, mensen met een NAH problematiek, mensen met sensoriële beperkingen en mensen met een mentale beperking. Een aantal leden binnen onze raad van beheer zijn personen met een beperking die vanuit persoonlijke ervaringen een belangrijke inbreng hebben in de werking van Aditi vzw.

Wat doen we?
Seksualiteitsontwikkeling en seksualiteitsbeleving roepen vaak vragen op bij mensen met een beperking , hun ouders, partner, begeleiders…

Waar vind ik als jongere met een visuele beperking duidelijke informatie over seks zonder dat ik dit aan mijn ouders of begeleiding moet vragen? Ik word geconfronteerd met seksueel misbruik. Waar kan ik terecht voor hulp?
Hoe kan ik als persoon met een neuromotorische beperking mijn lichaam verkennen en verwennen? Welke hulpmiddelen bestaan er op de markt? Hoe kom ik in contact met verwenzorg en seksuele dienstverleners? Hoe geef ik, als ouder of als begeleider seksuele voorlichting aan een kind met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking? Welk voorlichtingsmateriaal kan ik hierbij het beste gebruiken? Wat is sociaalseksueel aanvaardbaar gedrag en hoe maak ik dit eigen aan een jongere met bijvoorbeeld autisme? Hoe maak ik begeleiders binnen mijn voorziening vertrouwd met het thema seksualiteit en handicap?

Op alle vragen over seksualiteit en handicap wil Aditi vzw helpen een antwoord te zoeken.

Wie kan bij ons terecht?
Alle personen met een beperking die met een vraag zitten betreffende seksualiteit kunnen ons contacteren. Maar ook ouders, partners, begeleiders, directies van voorzieningen…kunnen met hun vragen terecht bij Aditi vzw.

Voor meer informatie kijk op www.aditivzw.be of neem telefonisch contact op via 0032 - (0)488 / 87 06 77.